23 de febr. 2012

Convocatòria assamblea extraordinària

D’acord a allò establert a l’article 10 dels estatuts de l’associació PENYA BLANC-BLAVA
DE GRANOLLERS, us convoquem a l’assemblea general extraordinària d’associats que es
celebrarà a la nova seu de Granollers, Casal de l’Esport, carrer de Girona núm. 52, primer, el
proper dia 24 de febrer a les 21 hores en primera convocatòria i mitja hora més tard en
segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- Canvi de la seu de l’associació.

2.- Modificació dels nous estatuts de l’associació par adaptar-los a la legislació catalana.

3.- Designació de la persona que s’ha d’encarregar de la inscripció dels nous estatuts al Registre
d’Associacions de Catalunya.

Un exemplar del projecte de nous estatuts els podeu resta a la vostra disposició al despatx del
president: ARC, DESPATX D’ADVOCATS I CONSULTORS, Plaça de la Corona núm. 6, 5a, de
Granollers.

Granollers, 16 de gener de 2012.

EL PERESIDENT

Santiago Sáenz Hernáiz