23 de febr. 2012

Convocatòria assamblea ordinària

D’acord a allò establert a l’article 10 dels estatuts de l’associació PENYA BLANC-BLAVA DE
GRANOLLERS, us convoquem a l’assemblea general ordinaria d’associats que es celebrarà
a la nova seu de Granollers, Casal de l’Esport, carrer de Girona núm. 52, primer, el proper
dia 24 de febrer a les 20 hores en primera convocatòria i mitja hora més tard en segona
convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació si s’escau de la gestió de la Junta Directiva.

2.- Aprovació si s’escau dels comptes de l’associació des de la presa de possessió de l’actual
Junta Directiva l’11 d’abril de 2011 fins a 31 de desembre de 2011, que s’adjunten amb aquesta
convocatòria.

3.- Aprovació si s’escau del pressupost de l’associació per al 2012.

4.- Aprovació si s’escau de les quotes ordinàries.

5.- Precs i preguntes.

Granollers, 16 de gener de 2012.

EL PERESIDENT

Santiago Sáenz Hernáiz